Pon-Pet 09:00 - 15:00 javne-investicije.dpc@delo.si 01 47 37 678

Program

Program konference

Organizator si pridržuje pravico do spremembe v programu.

Dogodek bo povezovala Petra Kovič, odgovorna urednica Sveta kapitala (medijska hiša Delo).

Konferenca bo potekala v slovenskem jeziku.

Potekala bo v skladu z navodili in priporočili NIJZ in ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe COVID-19.

 • Javne investicije 2021

  21. oktober 2021

 • • Vpliv izvajanja gradbenih del na BDP – s primeri, če gradbena dela v Sloveniji opravlja slovensko ali tuje gradbeno podjetje • Zakonodaja s področja urejanja okolja in prostora: zakaj so nekateri postopki dolgotrajni in kako jih pospešiti • Pričakovanja gradbenih podjetij v letih 2022 in 2023 na področju infrastrukturnih projektov – predvsem na področju železniške in cestne infrastrukture ter energetike • Paritetni sklad: zakaj je potreben

 • • Zavarovanja za podjetja po gradbenem zakonu: za kakšne primere se sklepajo zavarovanja, kako pogoste so nezgode, kakšna je lahko škoda …

 • • Javne investicije in njihovo financiranje • Nekonvencionalne oblike financiranja dolgoročnih projektov (pretežno s področja infrastrukture), kot so projektno financiranje, infrastrukturne obveznice in infrastrukturni sklad • Vloga evropskih sredstev (tako iz sklada za okrevanje in odpornost kot tudi iz sedemletnega finančnega okvira EU) pri rasti investicij • Financiranje projektov energetiki v prihodnjih letih

 • • Pomen javnih naročil za panogo gradbeništva v Sloveniji ter kako so pripravljena javna naročila s področja gradbeništva (denimo glede razpisne dokumentacije, popisa del, tehničnih specifikacij …) • Kaj prinaša nova zakonodaja na področju javnega naročanja za javne investicije – kaj naj bi bilo poenostavljeno oziroma izboljšano • Revizijski postopki pri gradbenih investicijah – zakaj se morajo pravna sredstva, procesne varovalke pri javnih naročilih uporabljati odgovorno • Odtekanje denarja v javnih naročilih

 • • Kakšni so multiplikativni učinki gradbeništva? Kako pomembno je gradbeništvo pri okrevanju iz krize? • Strukturne spremembe v gradbeništvu za dvig učinkovitosti in kakovosti ter dosego prihrankov • Zakaj se gradbena podjetja zavzemajo za zlato investicijsko pravilo, ki bi zagotavljalo enakomeren obseg investicij? Kako je s projekti v prihodnjem letu? • Kadrovske težave v gradbeništvu (od manka zidarjev, krovcev itd. do manjšega vpisa na gradbeno fakulteto in posledično manka inženirjev) – kaj bi bilo treba storiti? • Kakšne težave povzroča dvig cen surovin in manko materialov?
  Moderira
  Nejc Gole, novinar gospodarske redakcije v medijski hiši Delo

 • • Primeri dobrih praks pri projektih energetike doma in v tujini

 • • Zelena preobrazba slovenske energetike – kaj, kako in kdaj jo lahko dosežemo? • Kako bo ta preobrazba vplivala na elektroenergetsko omrežje – prenosni, distribucijski sistem (vpliv razpršene proizvodnje in potrošnje; več proizvodnje iz obnovljivih virov; povečanje e-mobilnosti ...)? Kako bomo reševali te izzive? Kakšen vpliv bo to imelo na končne porabnike (industrijo na eni strani, gospodinjstva na drugi)? Koliko pri tem lahko pripomorejo tehnološke in digitalne rešitve (npr. baterijski hranilniki, agregacija proizvodnje/potrošnje, drugo)? • Predlogi za rešitev težav slovenske energetike (na primer predlogi za rešitev prenosnega omrežja, kje in kako bomo proizvajali elektriko, ali nam grozi sesutje prenosnega omrežja in uvoz drage elektrike) • Kako ocenjujete pomembnost energetske samozadostnosti za Slovenijo? Ali večja energetska odvisnost od uvoza pomeni manjšo varnost, večjo ranljivost in nepredvidljive cene? Ali bi to lahko reševali tudi z dodatnimi prenosnimi kapacitetami med sosednjimi državami? Koliko lahko v prihodnosti pričakujemo dodatno spajanje trgov? • Kako v prihodnosti vidite, ocenjujete konkurenčnost slovenske elektroenergetike s sosednjimi državami, kjer so se bistveno povečale investicije v proizvodnjo iz obnovljivih virov? Ali ocenjujete, da obstaja nevarnost selitve energetsko bolj potratne industrije v države s konkurenčnejšo ceno elektrike? • V zadnjem obdobju smo priča novim projektom na področju hidroelektrarn: ali lahko te doprinesejo lokalnim skupnostim z dodatnimi infrastrukturnimi projekti? Kakšen je vpliv in vloga hidroelektrarn v okolju?
  Moderira
  Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo Slovenije

Neposredni prenos konference bo v četrtek, 21. oktobra 2021, ob 9. uri na spletni povezavi delo.si/javne-investicije